Wydrukuj tę stronę

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Działalność wydawnicza FEŚiZN

W ciągu kilkunastu lat istnienia FEŚiZN i działającego w jej strukturze Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko wydano około 200 tytułów. Dominują wśród nich książki o objętości 8-12 arkuszy autorskich, ale są również albumy, słowniki i broszury. Przygotowaniu książek towarzyszy olbrzymie zaangażowanie kilkunastoosobowego zespołu. Łączny nakład wydanych książek i czasopism wynosi ponad 300 000 egzemplarzy, z czego ponad 200 000 rozpowszechnionych zostało bezpłatnie. Ich wartość wynosi ponad prawie 1 mln PLN.

Czasopisma

  • "Ekonomia i Środowisko" - kwartalnik wydawany od 1992 roku, ubiegający się o wpis na Listę Filadelfijską;
  • Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski współwydawany od 1993 roku z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska.

Książki, w tym:

  • podręczniki akademickie:
   • G.Dobrzański, B.Dobrzańska, D.Kiełczewski: Ochrona środowiska przyrodniczego,
   • J.R. Dojlido: Chemia wód powierzchniowych,
   • J.Śleszyński i G.Anderson (red.): Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego,
   • K.Dubel: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym,
   • L.Magrel: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Urządzenia, procesy, metody,
   • Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator;
  • książki nagrodzone w konkursach:
   • R.Miłaszewski, Ekonomika ochrony wód powierzchniowych - nagroda Ministra Środowiska
   • J.Leończuk, Gdy las jeszcze śpiewa - nagroda Wojewody Białostockiego "Złoty Gryf Branicki"
   • S.Czaja, B.Fiedor, Z.Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnego teorii ekonomii - nagroda Ministra Edukacji Narodowej
  • bestsellery:
   • K.Czekierda, Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody polsko-angielski
   • K.Czekierda, Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody angielsko-polski
   • T.Borys (red.): Wskaźniki ekorozwoju
   • T.Borys (red.): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
   • W.Wołkow - Biebrza - album.

Broszury

Informatory

Kalendarze, plakaty, ulotki, foldery