Wydrukuj tę stronę

O FUNDACJI

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji składa się z fundatorów i członków Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski. Kadencja Rady jest nieograniczona. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
•  dr inż. Maciej Cygler - przewodniczący
•  Prof. dr hab. Tadeusz Borys
•  Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
•  Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
•  Prof. dr hab. Leszek Preisner
•  Prof. dr hab. Stanisław Czaja

Zarząd Fundacji tworzą:

  • mgr Andrzej Demianowicz - prezes (demianowicz@fe.org.pl)
  • dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz - wiceprezes ds. badań naukowych
  • dr inż. Karolina Ogrodnik - skarbnik