Wydrukuj tę stronę

KONTAKT

Adres: ul. Sienkiewicza 22 (III piętro), 15-092 Białystok

Adres korespondencyjny:  skr. poczt. 37, 15-436 Białystok 9

www.fe.org.pl

e-mail:
fundacja@fe.org.pl

prezes: 
demianowicz@fe.org.pl