Wydrukuj tę stronę

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową

II edycja Ogólnopolskego Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik do regulaminu

Wzór recenzji

 

Zwycięzcą I edycji Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

została Pani inż. Agnieszka Abramowicz

Tytuł zwycięzkiej pracy: Analiza stanu rozwoju województwa podlaskiego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB

Uczelnia: Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Recenzenci: dr inż. Joanna Godlewska, dr hab. Dariusz Pieńkowski

 

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody Laureatce

(od lewej stoją: Profesor Bazyli Poskrobko - Patron Konkursu, Profesor Andrzej Kobryń - promotor zwycięskiej pracy, inż. Agnieszka Abramowicz - Laureatka Konkursu) 

I edycja Ogólnopolskego  Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

 

 

regulamin

załącznik do regulaminu

wzór recenzji