Wydrukuj tę stronę

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Zwycięzcą II edycji Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

został Pan mgr inż. Paweł Tomczyk

Tytuł zwycięzkiej pracy: Ocena wpływu użytkowania przepływowych elektrowni wodnych we Wrocławiu na wybrane elementy środowiska

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Recenzenci: dr Bogumiła Powichrowska, dr Agnieszka Lorek

 

 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

Do drugiej edycji konkursu zgłoszono kilkanaście prac dyplomowych magisterskich i licencjackich z zakresu zrównoważonego rozwoju z uczelni wyższych w całym kraju.

Prace obecnie są poddane procedurze recenzowania. O wynikach konkursu poinformujemy Państwa w połowie kwietnia 2018 roku.

 


 

Zwycięzcą I edycji Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

została Pani inż. Agnieszka Abramowicz

Tytuł zwycięzkiej pracy: Analiza stanu rozwoju województwa podlaskiego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB

Uczelnia: Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Recenzenci: dr inż. Joanna Godlewska, dr hab. Dariusz Pieńkowski

Artykuł opracowany na podstawie zwycięzkiej pracy można znaleźć tutaj: EiŚ4/2017

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody Laureatce

(od lewej stoją: Profesor Bazyli Poskrobko - Patron Konkursu, Profesor Andrzej Kobryń - promotor zwycięskiej pracy, inż. Agnieszka Abramowicz - Laureatka Konkursu) 

I edycja Ogólnopolskego  Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

 

 

regulamin

załącznik do regulaminu

wzór recenzji