Wydrukuj tę stronę

Aktualności


<< <  Strona 8 z 8

24.09.2009
Nauczyciele wychowania przedszkolnego z dużym zainteresowaniem i emocjami poznawali "leśne tajemnice" podczas seminarium i warsztatów zorganizowanych przez RDLP w Białymstoku w ramach realizacji projektu edukacyjnego dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej Las, tajemnice i ... przedszkolaki
01.09.2009
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła realizację przedsięwzięcia Las, tajemnice i ... przedszkolaki. Projekt edukacyjny dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej.