Wydrukuj tę stronę

Aktualności


Strona 1 z 8  > >>

05.11.2017

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych po raz kolejny jest współorganizatorem konferencji naukowej dotyczącej problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenach rolniczych i przemysłowych. Najbliższa konferencja obejmie wszystkie zagadniena technologiczne i organizacyjne, związane z gospodarką komunalną:

- zaopatrzenie i uzdatnianie wody,
- systemy usuwania i oczyszczania ścieków,
- gospodarka odpadami,
- systemy ochrony powietrza, wód, klimatu akustycznego oraz powierzchni ziemi.

Konferencja będzie odbywała się w randze konferencji międzynarodowej, obrady prowadzone będą w jęz. angielskim. Zapraszamy Państwa do udziału w:

I International
and XIX National Conference of the cycle:

PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING
IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS

03.09.2017

Ogłaszamy II edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem Profesora Bazylego Poskrobki. Główną nagrodą w konkursie jest  nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz możliwość publikacji wyników pracy dyplomowej w formie artykułu w Czasopiśmie "Ekonomia i Środowisko" (12 pkt. na liście MNiSW).
W załączeniu przesyłamy plakat konkursowy oraz Regulamin konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową.
Serdecznie zapraszamy!
PLAKAT
REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
27.05.2017
Z przykrością informujemy, iż Konferencja Problemowa nt.Gospodarka przestrzenna – aktualne uwarunkowania i wyzwania" (5-6 października w Supraślu) nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Osoby, które dokonały zgłoszenia serdecznie przepraszamy i zapraszamy ponownie w przyszłości.

Organizatorzy

03.04.2017

Miło nam poinformować, iż zwycięzcą I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki została

Pani inż. Agnieszka Abramowicz

Tytuł zwycięzkiej pracy: Analiza stanu rozwoju województwa podlaskiego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB

Uczelnia: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska