Wydrukuj tę stronę

Aktualności

01.09.2009

Las, tajemnice i ... przedszkolaki.


Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła realizację przedsięwzięcia Las, tajemnice i ... przedszkolaki. Projekt edukacyjny dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej.

Zadanie adresowane jest do nauczycieli i rodziców najmłodszej grupy szkolnej, przebiegać będzie kilkuetapowo, polegać będzie na przygotowaniu materiałów pomocniczych do edukacji przyrodniczo-leśnej zawierających proste grafiki czytelne dla najmłodszych, organizacji spotkania dla edukatorów przedszkolnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz organizacji warsztatów w Nadleśnictwie Krynki w Poczopku.

Celem głównym zadania jest edukacja ekologiczna wychowawców przedszkolnych, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z najmłodszą grupą szkolną w województwie podlaskim.

Do celów pośrednich należą:

* pobudzanie troski o stan środowiska u najmłodszej grupy mieszkańców Podlasia;
* kształtowanie w dzieciach rozpoczynających edukację pozytywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzialności za jego stan;
* nauka dzieci prostych czynności związanych z przestrzeganiem zasad bezpiecznego przebywania w lesie;
* pobudzenie emocjonalnie i wywołanie poczucia współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;
* przygotowanie materiałów pomocniczych do przedszkolnej edukacji ekologicznej;
* poznawanie procesów oraz zasad jakimi rządzi się środowisko leśne;
* zaangażowanie rodziców w proces edukacji ekologicznej najmłodszych.

Etap 1. Seminarium "Zdobywamy wiedzę" - 24 września 2009 r.
W ramach pierwszego przedsięwzięcia zorganizowane zostanie seminarium dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych z obszaru województwa podlaskiego (około 50 osób). Celem seminarium będzie zaznajomienie z ideą i założeniami projektu.
Podczas seminarium przedstawione zostaną informacje:

* jak pokazać najmłodszym las w sali dydaktycznej lub w czasie wycieczki,
* jak "zabrać" ze sobą kawałek lasu,
* jak ułatwić dostęp do edukacji leśnej niezależnie od wieku i sprawności.

Po seminarium wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach terenowych w Poczopku.

Etap 2. Warsztaty - "Odkrywamy tajemnice lasu" - 24 września 2009 r.
Pod tym hasłem odbędą się warsztaty terenowe dla grupy kreatorów edukacji ekologicznej (około 50 osób) z przejazdem na teren Nadleśnictwa Krynki w Poczopku. Jest to obiekt o bogatej infrastrukturze służącej edukacji leśnej, z ciekawą ofertą wypracowanych, sprawdzonych sposobów przybliżania wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz gwarantujące opiekę merytoryczna doświadczonych edukatorów leśnych. Będzie to również okazja do bezpośredniej wymiany poglądów i dzielenia się własnymi doświadczeniami pracy edukacyjnej. Aby uatrakcyjnić warsztaty, stworzyć warunki do rozmowy w kuluarach, wymienić się poglądami i doświadczeniem, po zakończeniu części teoretycznej odbędzie się ognisko integracyjne.

Etap 3. Publikacja Las, tajemnice... i przedszkolaki
W ramach trzeciego działania planowane jest wydanie publikacji przeznaczonej dla najmłodszych miłośników lasu, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o lesie, poznać związki łączące poszczególne jego elementy, odkryć rządzące nim prawa i zrozumieć zasady, którymi kieruje się leśnictwo. Wydana broszura będzie skuteczną pomocą edukacyjną dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz rodziców z obszaru województwa podlaskiego. Broszura zostanie wydana pod koniec 2009 roku.

Proponowane spotkania, warsztaty i pomoc w postaci publikacji dydaktycznej pozwolą rozbudzić w nauczycielach pasję poznawania przyrody, która będą przekazywać najmłodszym uczniom w trakcie zajęć.