Wydrukuj tę stronę

Aktualności

05.11.2017

Conference PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS


Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych po raz kolejny jest współorganizatorem konferencji naukowej dotyczącej problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenach rolniczych i przemysłowych. Najbliższa konferencja obejmie wszystkie zagadniena technologiczne i organizacyjne, związane z gospodarką komunalną:

- zaopatrzenie i uzdatnianie wody,
- systemy usuwania i oczyszczania ścieków,
- gospodarka odpadami,
- systemy ochrony powietrza, wód, klimatu akustycznego oraz powierzchni ziemi.

Konferencja będzie odbywała się w randze konferencji międzynarodowej, obrady prowadzone będą w jęz. angielskim. Zapraszamy Państwa do udziału w:

I International
and XIX National Conference of the cycle:

PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING
IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS