Wydrukuj tę stronę

I International and XIX National Conference of the cycle:

31.08.2015

SZKOLENIE Nowe przepisy dotyczące niektórych odpadów i opłaty produktowej


 

Termin szkolenia: 25.09.2015 r. godz. 10.00

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
jako wiodący ośrodek edukacji ekologicznej różnych środowisk

wraz z  
Wyższą Szkołą Ekonomiczną
nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą 
zapraszają do udziału w  szkoleniu:

Nowe przepisy dotyczące niektórych odpadów i opłaty produktowej.

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje
od 1.01.2014 roku, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Od 2014 r. nastąpiła też zmiana ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z której to zostały wyłączone przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych oraz rozszerzono jej zakres przedmiotowy.
Od 1 stycznia 2015 r. nastąpiła też zmiana prawa w zakresie baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi
i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań
i odpadów opakowaniowych, produktów i odpadów poużytkowych oraz baterii
i akumulatorów.

Szkolenie otworzą: JM Rektor WSE Aleksander Prokopiuk i członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Andrzej Demianowicz.

Szkolenie poprowadzi:  mgr inż. Piotr Łęczycki (inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

Termin szkolenia: 25.09.2015 r. (godz. 10.00-14.00).

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa WSE (ul. Zwycięstwa 14/3 Białystok, I piętro, sala nr 23)

Koszt szkolenia: 320 zł netto (materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, lunch).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.fe.org.pl) oraz opłata za udział w szkoleniu.

Rekrutację prowadzi:  mgr   Beata Janowicz – tel. 857446096, 664 865 117.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES  SZKOLENIA

 

 

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów;
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek takie produkty jak, opony, oleje smarowe, środki przeciw zamarzaniu, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy tych produktów a w szczególności importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy pojazdów;
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie i akumulatory, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy baterii i akumulatorów i urządzeń 
  w których są one zamontowane, sprzedawcy detaliczni akumulatorów samochodowych;
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling.

 

Zakres szkolenia:

 • nowy zakres opakowań podlegających przepisom;
 • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 • pomoc de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających poniżej 1 tony opakowań
 • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty, produkty
  w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • nowe obowiązki sprawozdawcze;
 • nowe przepisy z ustawy o bateriach i akumulatorach.