Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

01.03.2016

 

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie sie 20-21 października 2016 roku w Supraślu. Konferencja będzie poświęcona naukowej dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami wzajemnych relacji między koncepcjami rozwoju zrównoważonego i gospodarki opartej na wiedzy. Politycznej deklaracji, że trwały i inteligentny rozwój promujący włączenie społeczne stanowi ścieżkę rozwoju Unii, powinna towarzyszyć naukowa refleksja nad teoretycznymi założeniami proponowanej polityki i rozwiązań, a także nad praktyką ich funkcjonowania. Kształtowanie procesów rozwojowych na każdym poziomie zarządzania wymaga bowiem odpowiednich podstaw teoretycznych i informacyjnych, ale także procesu ciągłej ewaluacji. Niniejsza konferencja jest elementem tego procesu. Kluczowym aspektem jest dyskusja nad specyfiką procesu dochodzenia do zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

I KOMUNIKAT II KOMUNIKAT III KOMUNIKAT

DOJAZD

KARTA ZGŁOSZENIA PLAKAT WYCIECZKA SUPRAŚL

 

23.12.2015

POZAŚRODOWISKOWE EFEKTY ZEWNĘTRZNE W LOKALNYCH SYSTEMACH ENERGETYCZNYCH

 

09.09.2015

Zapraszamy na nową stronę czasopisma "Ekonomia i Środowisko"

www.ekonomiaisrodowsko.pl

31.08.2015

 

Termin szkolenia: 25.09.2015 r. godz. 10.00

22.06.2015